thumbnail Hello,

Atyrau

Players Nationality Position Age
 A. Sundetkalyev Goalkeeper 22
 A. Zhomartov Goalkeeper 20
 A. Shabanov Goalkeeper 28
 N. Kalmenov Goalkeeper 24
 Z. Khalelov Defender 20
 A. Galiev Defender 21
 K. Kalmuratov Defender 18
 V. Chureev Defender 28
 M. Zhalmagambetov Defender 32
 D. Mazhitov Defender 19
 M. Odibe Defender 27
 A. Izbasarov Midfielder 24
 G. Peikrishvili Midfielder 32
 A. Marov Midfielder 19
 M. Blažić Midfielder 29
 A. Seytkaliev Midfielder 23
 D. Kayralliev Midfielder 23
 A. Shakin Midfielder 30
 O. Stakhiv Midfielder 34
 B. Onzhan Midfielder 23
 B. Kasymov Attacker 19
 D. Parkhachev Attacker 30
 A. Fomin Attacker 27
 E. Turashbaev Attacker 23
 N. Madiev Attacker 22
 A. Kuchuk Attacker 28
Manager
 V. Nikitenko