thumbnail Hello,

Sioni

Players Nationality Position Age Games
 O. Ilyushchenkov Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 M. Merlani Goalkeeper 36 0 0 0 0 0 0
 S. Naniev Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 N. Daushvili Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 D. Vasiljev Defender 29 0 0 0 0 0 0
 A. Gureshidze Defender 21 0 0 0 0 0 0
 L. Totadze Defender 28 0 0 0 0 0 0
 L. Kasradze Defender 27 0 0 0 0 0 0
 D. Svanidze Defender 37 0 0 0 0 0 0
 D. Popkhadze Defender 32 0 0 0 0 0 0
 D. Khurtsilava Defender 28 0 0 0 0 0 0
 Z. Japiashvili Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Akbari Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 L. Jintcharashvili Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 Z. Lobjanidze Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 G. Gaprindashvili Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Giorbelidze Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 Jader Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 I. Dzaria Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 G. Janelidze Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 M. Kalonas Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 G. Vasadze Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 M. Shkubuliani Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 O. Kobakhidze Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 I. Apkhazava Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 V. Sushkin Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 D. Volkovi Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 I. Sikharulidze Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 J. Ugulava Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Jeladze