thumbnail Hello,

Pirin Gotse Delchev

Players Nationality Position Age
 K. Yanev Goalkeeper 28
 A. Yusev Goalkeeper 28
 N. Shokolarev Goalkeeper 0
 I. Spahiev Defender 36
 I. Makriev Defender 0
 D. Mavrodiev Defender 0
 B. Boyanchev Defender 22
 G. Samokishev Defender 29
 Z. Katunchev Defender 29
 D. Krushovski Defender 37
 I. Mehremski Midfielder 0
 R. Lapantov Midfielder 32
 M. Gerakov Midfielder 22
 M. Lovkov Midfielder 22
 Z. Grozdanov Midfielder 22
 R. Mollov Midfielder 31
 P. Bakiev Midfielder 22
 B. Paskov Attacker 25
 G. Zlatkov Attacker 0