thumbnail Hello,

Rakovski 2011

Players Nationality Position Age Games
 0 K. Akalski Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 0 D. Grabchev Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 0 A. Lyubenov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 0 N. Domakinov Defender 34 0 0 0 0 0 0
 0 T. Yotov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 0 R. Kordov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 0 E. Argirov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 0 P. Batinov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 0 S. Kikov Defender 32 0 0 0 0 0 0
 0 A. Tsankov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 0 S. Uchikov Midfielder 38 0 0 0 0 0 0
 0 I. Gendov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Zapryanov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 A. Borgodzhiyski Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 0 P. Atanasov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 0 T. Tonev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 0 D. Orlovski Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 0 I. Enchev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 0 T. Pavlov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 0 S. Lachev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 P. Tabakov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 0 D. Genchev Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 K. Manolov