thumbnail Hello,

Lokomotiv Plovdiv

Players Nationality Position Age Games
 0 Y. Gospodinov Goalkeeper 36 0 0 0 0 0 0
 0 B. Stoychev Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 0 A. Vitanov Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
 0 I. Dimitrov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 0 A. Granchov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 0 E. Parrino Defender 26 0 0 0 0 0 0
 0 H. Stamov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 0 Y. Vlashki Defender 19 0 0 0 0 0 0
 0 A. Vasev Defender 19 0 0 0 0 0 0
 0 D. Moldovanov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 0 V. Filipov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Iliev Defender 29 0 0 0 0 0 0
 0 B. Dyakov Defender 30 0 0 0 0 0 0
 0 B. Karagaren Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 0 D. Kiki Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 0 Y. Sandanski Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 0 S. Grigorov Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 0 V. Trajanov Midfielder 36 0 0 0 0 0 0
 0 B. Nakov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 0 A. Yakimov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 J. Morton Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 0 E. De Vriese Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 0 S. Malamov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 G. Valchev Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 0 B. Kostadinov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 0 A. Yanakov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 0 G. Stefanov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 0 S. Yovchev Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 0 M. Kamburov Attacker 33 0 0 0 0 0 0
Manager
 N. Matushev