thumbnail Hello,

Slavia

Players Nationality Position Age Games
 R. Syamuk Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 I. Ndoye Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 Y. Ivanenko Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 P. Chelyadko Defender 24 0 0 0 0 0 0
 O. Javashvili Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Zukh Defender 23 0 0 0 0 0 0
 Bruno Lemiechevsky Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Kovalevskiy Defender 25 0 0 0 0 0 0
 V. Borisenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 S. Kolybenko Defender 18 0 0 0 0 0 0
 V. Beshta Defender 20 0 0 0 0 0 0
 I. Luzan Defender 19 0 0 0 0 0 0
 M. Sliusar Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 B. Ndoye Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Borisevich Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 G. Shevchenko Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 D. Yaskovich Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Trapashko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Raevskiy Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 I. Soulim Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 O. Strakhanovich Midfielder 37 0 0 0 0 0 0
 I. Costrov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Kurlovich Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 R. Khadarkevich Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 M. Pavlovets Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 M. Shilo Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Vorobey Attacker 32 0 0 0 0 0 0
 A. Kotlyarov Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 A. Galyakh Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Puntus