thumbnail Hello,

Dnepr Mogilev

Players Nationality Position Age Games
 P. Pavlyuchenko Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 R. Kopantsov Goalkeeper 35 0 0 0 0 0 0
 V. Kazakov Defender 0 0 0 0 0 0 0
 M. Belov Defender 0 0 0 0 0 0 0
 E. Zhevnerov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 D. Obrazov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 M. Rybakov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 I. Boltrushevich Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 D. Levitskiy Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 D. Podstrelov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 A. Mayboroda Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 P. Markov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Tereshchenko Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 I. Galyuza Midfielder 36 0 0 0 0 0 0
 M. Khotov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Khilkevich Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 V. Yurchenko Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 P. Bordukov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 A. Gavruyshko Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 A. Sazankov Attacker 32 0 0 0 0 0 0
 V. Fedosov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 R. Gribovski Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Sednev