thumbnail Hello,

Nasaf

Players Nationality Position Age Games
 25 E. Suyunov Goalkeeper 23 1 0 0 0 0 0
 1 M. Naumov Goalkeeper 29 0 0 0 0 0 0
 0 U. Yusupov Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 0 M. Jurabaev Defender 20 0 0 0 0 0 0
 0 T. Abdurazzokov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 33 O. Khamrobekov Defender 18 0 0 0 0 0 0
 5 B. Karaev Defender 34 1 0 0 0 0 0
 23 S. Azamov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 4 M. Karimov Defender 29 1 0 0 0 0 0
 0 A. Yusupov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 29 U. Dadaboyev Midfielder 22 1 0 0 0 0 0
 0 A. Bakhritdinov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 0 S. Gadoev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 34 F. Sayfiyev Midfielder 23 1 1 0 1 0 0
 27 I. Yunusov Midfielder 32 1 0 0 0 0 0
 32 Hamza Karimov Midfielder 33 1 0 0 0 0 0
 0 O. Mamatov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 17 A. Geworkyan Midfielder 29 1 0 1 0 0 0
 0 A. Ganiev Midfielder 16 0 0 0 0 0 0
 0 D. Narzullaev Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 0 N. Normuradov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 20 E. Badullayev Midfielder 29 1 0 0 1 0 0
 14 L. Ubaydullaev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 28 S. Mukhammadiyev Attacker 25 1 0 0 0 0 0
 9 I. Shomurodov Attacker 30 1 0 0 0 0 0
 10 K. Turayev Attacker 25 1 0 0 0 0 0
 19 I. Taran Attacker 30 1 0 0 0 0 0
 41 A. Allaniyazov Attacker 24 1 0 0 0 0 0
Manager
 R. Berdyev