thumbnail Hello,

Metalourg

Players Nationality Position Age
 R. Rakhmanberdyev Goalkeeper 28
 M. Tuychibaev Defender 24
 D. Ahmedov Defender 26
 M. Suleymanov Defender 26
 D. Karimov Defender 28
 A. Kovalev Defender 30
 K. Khoshimov Defender 37
 A. Mansurov Defender 22
 A. Ziyavutdinov Midfielder 25
 S. Kodirkulov Midfielder 20
 S. Ermatov Midfielder 22
 S. Abdujabborov Midfielder 25
 Murod Toshmatov Midfielder 26
 L. Nuritdinov Midfielder 25
 S. Saibov Midfielder 25
 D. Adilov Midfielder 28
 S. Yuldashev Midfielder 34
 D. Karimkulov Midfielder 36
 N. Esonov Midfielder 30
 S. Rasulov Midfielder 27
 M. Muradov Midfielder 27
 S. Mamadaliyev Midfielder 27
 S. Norbekov Midfielder 23
 M. Akbarov Attacker 27
 Z. Abdullayev Attacker 33
Manager
 R. Mirsadikov