thumbnail Hello,

Yednist'

Players Nationality Position Age
 E. Spotar Defender 24
 O. Eroshenko Defender 24
 V. Lebedynskyi Defender 27
 V. Sosedko Defender 24
 S. Tsap Midfielder 24
 E. Golubchanskiy Midfielder 24
 V. Mentey Midfielder 24
 D. Atamanyuk Midfielder 25
 D. Gunchenko Midfielder 29
 A. Kovalchuk Midfielder 27
 B. Luzan Midfielder 23
 M. Sikorskiy Attacker 25
 S. Sobotyuk Attacker 25
Manager
 V. Gryshchenko