thumbnail Hello,

Skala Stryi

Players Nationality Position Age
 O. Bilyk Goalkeeper 19
 R. Gerych Goalkeeper 20
 R. Dutka Goalkeeper 17
 Y. Alyokhin Defender 17
 V. Kuziv Defender 18
 V. Alyokhin Defender 19
 M. Isaev Defender 17
 O. Lutsiv Defender 18
 L. Bilous Defender 21
 Y. Antonov Defender 24
 A. Chelyadin Midfielder 17
 E. Zaichenko Midfielder 20
 D. Baranov Midfielder 20
 I. Poruchynskiy Midfielder 22
 A. Malyarenko Midfielder 20
 I. Brovko Midfielder 24
 S. Melnyk Midfielder 19
 N. Kmit Midfielder 23
 V. Gereg Attacker 17
 Y. Cherepuschak Attacker 18
 P. Stasyuk Attacker 22
Manager
 R. Gnativ