thumbnail Hello,

Rukh Vynnyky

Players Nationality Position Age Games
 O. Vorobey Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Shevchuk Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 O. Dyachenko Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 I. Bilyi Defender 29 0 0 0 0 0 0
 I. Duts Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Bily Defender 27 0 0 0 0 0 0
 V. Dmytrukh Defender 25 0 0 0 0 0 0
 V. Fedoriv Defender 31 0 0 0 0 0 0
 V. Zastavnyi Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Romanyuk Defender 33 0 0 0 0 0 0
 A. Gurskiy Defender 28 0 0 0 0 0 0
 V. Sadokha Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Kopyna Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Makar Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 M. Buy Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 O. Panasyuk Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Baranets Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 A. Kikot Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 V. Bidlovskiy Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 E. Lozoviy Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 Y. Kinash Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 S. Chuchman Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 B. Baranets Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 S. Zubar Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 E. Bokhashvili Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 S. Kozlovsky Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 R. Ivanov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Mostovyi