thumbnail Hello,

Real Pharm

Players Nationality Position Age Games
 A. Georgitsa Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 S. Kravchenko Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 O. Dubina Defender 22 0 0 0 0 0 0
 O. Babentsov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 O. Kakyshyn Defender 19 0 0 0 0 0 0
 V. Zabrodskiy Defender 20 0 0 0 0 0 0
 D. Spas Defender 21 0 0 0 0 0 0
 P. Novytskyi Defender 30 0 0 0 0 0 0
 S. Aliev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Vorobey Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 V. Polishchuk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 O. Pyatov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 G. Dmytriev Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 O. Grechko Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 S. Nesterenko Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 O. Bondarenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Koloda Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 S. Kostyuk Midfielder 38 0 0 0 0 0 0
 O. Bychkov Midfielder 34 0 0 0 0 0 0
 A. Zadoyko Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Kravchenko Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Lykhovydov Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 M. Lykhovydov Midfielder 51 0 0 0 0 0 0
 S. Fedorov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 O. Viksych Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 D. Kryvyy Attacker 0 0 0 0 0 0 0
 K. Zlepko Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 P. Popov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 E. Grubyi Attacker 22 0 0 0 0 0 0