thumbnail Hello,

Podillya Khmelnytskyi

Players Nationality Position Age
 S. Dvornyk Goalkeeper 18
 S. Shevchenko Goalkeeper 18
 B. Savchuk Goalkeeper 20
 M. Voskanyan Goalkeeper 19
 V.V. Kostishin Defender 30
 V. Mikolaychuk Defender 18
 M. Oroshkevych Defender 18
 A. Bogoslavskiy Defender 18
 V. Stepanenko Defender 18
 M. Nesterenko Defender 21
 A. Nakonechnyi Defender 17
 V. Gres Defender 20
 K. Babak Midfielder 18
 I. Surnyk Midfielder 20
 I. Klots Midfielder 17
 V. Chulovskiy Midfielder 19
 A. Mulyar Midfielder 21
 K. Stepanyuk Midfielder 19
 A. Lipovuz Midfielder 19
 A. Makarchenko Midfielder 19
 R. Khudik Midfielder 17
 A. Dzhurko Midfielder 19
 O. Kolesnikov Midfielder 30
 R. Shpytsya Midfielder 22
 A. Yakubov Attacker 24
 O. Savera Attacker 20
 Y. Morgovskiy Attacker 18
Manager
 A. Batalov