thumbnail Hello,

Nyva Vinnytsya

Players Nationality Position Age
 E. Soslyuk Goalkeeper 23
 M. Babyichuk Goalkeeper 22
 A. Kulinich Goalkeeper 22
 V. Zatorskiy Defender 19
 D. Momotenko Defender 29
 A. Boryachuk Defender 25
 M. Malakhov Defender 18
 D. Popov Defender 26
 O. Iosha Defender 23
 V. Kogut Midfielder 20
 E. Pankovetskiy Midfielder 22
 M. Dubenkov Midfielder 18
 E. Klyuchyk Midfielder 22
 I. Malyarenko Midfielder 27
 S. Kolomiets Midfielder 22
 M. Yaskov Attacker 18
 D. Bobovych Attacker 21
 V. Polishchuk Attacker 36
 M. Kostenko Attacker 20
 C. Poungoue Attacker 35
 Y. Braslavskiy Attacker 27
 D. Zagalevych Attacker 20
Manager
 Y. Solovenko