thumbnail Hello,

Metalurh Zaporizhya

Players Nationality Position Age Games
 I. Telenkov Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 O. Ostapenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 V. Petrovskiy Defender 34 0 0 0 0 0 0
 R. Khudchenko Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Shovkun Defender 18 0 0 0 0 0 0
 A. Zakharov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Radomskiy Defender 17 0 0 0 0 0 0
 D. Kryvolesov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Bozhyi Defender 20 0 0 0 0 0 0
 O. Efimchuk Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Petukhov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 D. Kondrakov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 S. Bulaniy Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 E. Nekrasov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 M. Sentyabov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 S. Kernozhytsky Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 O. Batrachenko Midfielder 36 0 0 0 0 0 0
 A. Chernyavskiy Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 D. Plakhtyr Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Berezhniy Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 N. Kurus Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 O. Troyanov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalevskyy Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 M. Martynenko Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 V. Pelikh Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 M. Bashynskiy Attacker 18 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Bogatchenko