thumbnail Hello,

Arsenal Kyiv

Players Nationality Position Age
 S. Sitalo Goalkeeper 29
 D. Ivanov Goalkeeper 26
 S. Karpenko Defender 35
 I. Bilyi Defender 28
 O. Maydanevych Defender 24
 O. Kotelyukh Defender 36
 I. Bykovsky Midfielder 19
 A. Pylypenko Midfielder 20
 V. Tymenko Midfielder 18
 A. Dombrovskiy Midfielder 20
 D. Lapa Midfielder 18
 Y. Piskun Midfielder 20
 S. Silyuk Midfielder 30
 R. Zhurba Midfielder 28
 A. Smalko Midfielder 35
 R. Pakholyuk Midfielder 36
 M. Syrota Midfielder 28
 V. Turchanov Midfielder 24
 R. Chernenko Midfielder 23
 I. Skoba Midfielder 34
 V. Semchuk Attacker 22
 M. Kovtalyuk Attacker 21
 A. Kikireshko Attacker 39
Manager
 S. Litovchenko