thumbnail Hello,

Spartak Nal'chik

Players Nationality Position Age
 A. Gorodovoy Goalkeeper 21
 T. Khaniev Goalkeeper 22
 A. Orsaev Goalkeeper 21
 A. Kuznetsov Defender 27
 A. Gurfov Defender 21
 Z. Makoev Defender 20
 A. Abazov Defender 18
 A. Alaev Defender 21
 A. Dashaev Defender 26
 Z. Kishev Defender 24
 A. Vasilyev Defender 32
 A. Karkaev Midfielder 30
 K. Mashukov Midfielder 20
 P. Kryzhevskikh Midfielder 19
 A. Konov Midfielder 30
 A. Dyshekov Midfielder 28
 G. Guz Midfielder 30
 Z. Konov Midfielder 30
 N. Ogurtsov Midfielder 19
 V. Semenov Midfielder 20
 A. Bazhev Attacker 26
 M. Guguev Attacker 26
 I. Tlupov Attacker 21
Manager
 K. Bidzhiyev