thumbnail Hello,

Pskov 747

Players Nationality Position Age
 M. Malyshev Goalkeeper 24
 A. Smyslov Goalkeeper 37
 D. Trunkin Goalkeeper 31
 A. Vasilyev Defender 29
 A. Krupenin Defender 35
 K. Turchin Defender 26
 I. Kurbanov Defender 23
 V. Volkov Defender 20
 S. Bukharov Defender 20
 I. Surin Defender 42
 A. Remenchik Defender 32
 D. Kozyukov Defender 17
 I. Nedorezov Defender 35
 M. Bulimov Midfielder 19
 M. Sidorovich Midfielder 19
 A. Meshavkin Midfielder 16
 V. Babkov Midfielder 19
 D. Polyakov Midfielder 24
 M. Alyautdinov Midfielder 24
 S. Egorov Midfielder 33
 V. Aleynikov Midfielder 21
 R. Surodin Midfielder 34
 V. Orlov Midfielder 21
 N. Pavlov Attacker 19
 A. Shishaev Attacker 32
 G. Amrakhov Attacker 16
Manager
 I. Vasilyev