thumbnail Hello,

KAMAZ

Players Nationality Position Age Games
 A. Fedorov Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 V. Ionin Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 B. Sadykov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 V. Klontsak Defender 23 0 0 0 0 0 0
 A. Zolotov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Bondarev Defender 24 0 0 0 0 0 0
 A. Sadykov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 E. Mukhametzyanov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 A. Akhmetgalimov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 N. Rodionov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Khubaev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Chushjalov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 R. Ayukin Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Shaydullin Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 V. Aleksin Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 R. Yanushkovskiy Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 R. Zaripov Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 A. Subbotin Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 E. Tyukalov Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 A. Kryuchkov Attacker 28 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Klontsak