thumbnail Hello,

Afips

Players Nationality Position Age
 M. Shvagirev Goalkeeper 22
 V. Shevchenko Goalkeeper 20
 E. Puzin Goalkeeper 26
 V. Izhik Defender 32
 G. Andreev Defender 21
 S. Petrov Defender 22
 E. Nesterenko Defender 20
 A. Demchenko Defender 23
 I. Frolov Defender 21
 D. Kozhemyakin Defender 24
 I. Khaimanov Defender 22
 S. Drampov Defender 23
 N. Yastrebov Midfielder 20
 V. Chuvilov Midfielder 21
 V. Yakovlev Midfielder 25
 F. Cherkasov Midfielder 25
 A. Slyusar Midfielder 21
 A. Kogoniya Midfielder 21
 I. Belikov Midfielder 20
 M. Malysh Midfielder 22
 A. Mendel Midfielder 21
 O. Eshchenko Midfielder 21
 I. Yurchenko Attacker 20
 A. Zhizhin Attacker 23
 D. Krylov Attacker 21
 R. Khibaba Attacker 27
 S. Knyazev Attacker 19
 I. Stefanovich Attacker 20
Manager
 D. Petrenko