thumbnail Hello,

Kyrgyzstan

Players Nationality Position Age Games
 V. Kashuba Goalkeeper 30 0 0 0 0 0 0
 R. Amirov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 P. Matiash Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 A. Sydykov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Artur Muladjanov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 S. Shakirov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 V. Shumeyko Defender 26 0 0 0 0 0 0
 M. Adzhiniyazov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 T. Samsaliev Defender 34 0 0 0 0 0 0
 I. Alimov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 K. Sheratov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 F. Abitov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 A. Baimatov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 R. Usanov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 E. Bernhardt Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 T. Rustamov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 P. Sidorenko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 I. Shamshiev Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 K. Zhyrgalbek Uulu Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Israilov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 I. Filatov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 M. Murzaev Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 I. Amirov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 A. Mirzaliev Attacker 27 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Krestinin