thumbnail Hello,

Alga

Players Nationality Position Age
 I. Sivozhelezov Goalkeeper 31
 R. Amirov Goalkeeper 26
 I. Omorov Goalkeeper 21
 U. Zhanybek Defender 0
 R. Zakirov Defender 27
 Artur Muladjanov Defender 29
 S. Sulaiman Defender 0
 A. Saliev Defender 21
 I. Kudrenko Defender 38
 N. Ermek Midfielder 0
 B. Sharshenbek Midfielder 0
 A. Beldinov Midfielder 35
 U. Talaibek Midfielder 0
 Artem Muladjanov Midfielder 27
 G. Nabiev Attacker 0
 A. Mambetaliev Attacker 0
 R. Djamshidov Attacker 37
Manager
 N. Kadyrkulov