thumbnail Hello,

Altay

Players Nationality Position Age
 D. Kolbuntsov Goalkeeper 20
 V. Kotlyar Goalkeeper 34
 I. Karavayev Goalkeeper 21
 A. Satubaldin Goalkeeper 32
 A. Sapargalyev Goalkeeper 0
 D. Kolodin Defender 35
 A. Umashev Defender 21
 Z. Khalelov Defender 22
 A. Sakenov Defender 25
 K. Taipov Defender 22
 P. Dimov Defender 26
 D. Shmidt Defender 23
 D. Shchetkin Defender 34
 M. Diarra Defender 24
 K. Zarechniy Defender 33
 R. Mukanov Midfielder 20
 Y. Shmidt Midfielder 23
 N. Tyurin Midfielder 21
 A. Zhagippar Midfielder 22
 B. Tanibergenov Midfielder 22
 A. Shakin Midfielder 32
 A. Karpovich Midfielder 36
 A. Ersalimov Midfielder 28
 S. Chulagov Attacker 22
 B. Kasymov Attacker 20
 S. Shaff Attacker 28
Manager
 I. Iliev