thumbnail Hello,

Nagoya Grampus

Players Nationality Position Age
 Y. Takagi Goalkeeper 35
 S. Narazaki Goalkeeper 38
 M. Nomura Goalkeeper 23
 K. Nishimura Goalkeeper 30
 K. Sato Defender 21
 Y. Honda Defender 23
 S. Obu Defender 22
 N. Havenaar Defender 19
 Y. Muta Defender 24
 R. Tone Defender 23
 M. Tanaka Defender 33
 Y. Ogawa Midfielder 30
 R. Tanabe Midfielder 21
 A. Yada Midfielder 23
 Y. Mori Midfielder 19
 R. Aoki Midfielder 18
 R. Mochizuki Midfielder 19
 N. Nakamura Midfielder 35
 T. Taguchi Midfielder 23
 R. Isomura Midfielder 23
 Régis Midfielder 25
 Leandro Domingues Midfielder 31
 D. Córdoba Midfielder 28
 K. Tamada Attacker 34
 Gustavo Attacker 18
 T. Koyamatsu Attacker 19
 J. Kennedy Attacker 32
 K. Sugimori Attacker 17
 K. Kawamata Attacker 25
 K. Yano Attacker 30
 K. Nagai Attacker 25
 R. Matsuda Attacker 23
 R. Noda Attacker 26
Manager
 A. Nishino