thumbnail Hello,

Teteks

Players Nationality Position Age
 V. Manchevski Goalkeeper 34
 D. Siljanovski Goalkeeper 22
 I. Kralevski Defender 38
 K. Zhepcheski Defender 20
 T. Stojkovski Defender 27
 G. Bogdanović Defender 26
 M. Blazhevski Defender 24
 T. Gjorgjevski Defender 30
 Emir Adem Defender 30
 N. Mishovski Defender 31
 Z. Boshkovski Defender 30
 A. Saveski Midfielder 22
 A. Gjorgjievski Midfielder 0
 D. Nachevski Midfielder 36
 Z. Krstevski Midfielder 0
 M. Ajvazi Midfielder 0
 A. Ljuma Midfielder 0
 N. Petkovski Midfielder 29
 A. Uroshevikj Midfielder 26
 Ermadin Adem Midfielder 26
 B. Blazhevski Midfielder 24
 A. Krstevski Midfielder 28
 F. Alija Attacker 0
 S. Hristov Attacker 24
 G. Iseni Attacker 33
 M. Ristovski Attacker 27
 D. Cvetanoski Attacker 26
 Nandinho Attacker 24
Manager
 Z. Boshkovski