thumbnail Hello,

FYR Macedonia U19

Players Nationality Position Age
 H. Stevkovski Goalkeeper 18
 R. Jankov Goalkeeper 18
 V. Jovanov Defender 18
 A. Mitrev Defender 18
 M. Manevski Defender 18
 V. Stojkovski Midfielder 19
 S. Shefiti Midfielder 19
 E. Elmas Midfielder 17
 J. Atanasov Midfielder 17
 D. Milovanovikj Midfielder 18
 M. Ristovski Midfielder 19
 E. Lichina Midfielder 19
 A. Hani Midfielder 19
 N. Sadiki Midfielder 19
 D. Zdravkovski Midfielder 19
 A. Sulejmani Midfielder 19
 E. Abaz Attacker 19
 D. Dodev Attacker 19
Manager
 J. Nesimi