thumbnail Hello,

Bulgaria U17

Players Nationality Position Age
 P. Lyubomirov Petrov Goalkeeper 17
 D. Sheytanov Goalkeeper 17
 M. Milkov Defender 16
 A. Bastunov Defender 17
 I. Kalaydhziyski Defender 17
 D. Buchev Defender 17
 M. Mitkov Defender 16
 G. Kostov Defender 17
 K. Nikolov Defender 16
 V. Antov Defender 15
 M. Semerdzhiev Defender 17
 D. Iliev Defender 17
 P. Hristov Defender 17
 R. Chernakov Midfielder 17
 I. Tilev Midfielder 17
 D. Kostadinov Midfielder 17
 N. Gavov Midfielder 17
 V. Zhikov Midfielder 17
 A. Angelov Midfielder 16
 K. Krastev Attacker 17
 I. Mitrev Attacker 17
 S. Ivanov Attacker 17
 T. Ivanov Attacker 17
Manager
 V. Pavlov