thumbnail Hello,

Zorka-BDU

Players Nationality Position Age
 R. Babaev Goalkeeper 24
 A. Kharitonovich Goalkeeper 21
 A. Sinenko Goalkeeper 19
 A. Bondarenko Defender 21
 Y. Yudchits Defender 20
 A. Svirepa Defender 18
 I. Raschenya Defender 19
 N. Sedov Defender 22
 V. Gordievich Midfielder 0
 D. Yaskovich Midfielder 21
 D. Khodorenok Midfielder 0
 D. Girs Midfielder 19
 A. Khilman Midfielder 17
 A. Shitko Midfielder 21
 N. Pankevich Midfielder 0
 M. Shilo Midfielder 23
 R. Burets Midfielder 20
 A. Kozlov Midfielder 18
 R. Plekhov Midfielder 19
 P. Ladutko Midfielder 0
 A. Vyugin Midfielder 0
 V. Sadovskiy Attacker 0
 I. Susha Attacker 20
 D. Tamelo Attacker 24
 D. Kharnavtsov Attacker 19
 S. Ruseckij Attacker 27
 D. Kolineyko Attacker 17
 A. Novikh Attacker 0
Manager
 Y. Antonovich