thumbnail Hello,

Slavia

Players Nationality Position Age
 Y. Ivanenko Goalkeeper 21
 N. Romanyuk Goalkeeper 29
 R. Godovaniy Defender 26
 Bruno Lemiechevsky Defender 22
 Y. Kuntsevich Defender 28
 I. Maltsev Defender 30
 V. Zukh Defender 22
 P. Mosemghvdlishvili Defender 22
 Y. Shkurko Defender 25
 V. Beshta Defender 19
 I. Luzan Defender 0
 S. Kolybenko Defender 18
 V. Borisenko Defender 19
 M. Pavlovets Midfielder 20
 G. Shevchenko Midfielder 0
 I. Borisevich Midfielder 19
 P. Sultanov Midfielder 23
 I. Kostrov Midfielder 29
 I. Soulim Midfielder 27
 O. Strakhanovich Midfielder 37
 A. Raevskiy Midfielder 28
 A. Kobets Midfielder 35
 D. Kovalevskiy Midfielder 23
 D. Vorobey Attacker 31
 A. Galyakh Attacker 0
 S. Koshel Attacker 30
 A. Voronkov Attacker 27
 A. Kotlyarov Attacker 23
Manager
 Y. Puntus