thumbnail Hello,

Azerbaijan U17

Players Nationality Position Age
 N. Mehbaliyev Goalkeeper 16
 M. Tuncer Goalkeeper 17
 S. Akyuz Defender 17
 I. Mushtagov Defender 16
 R. Nuruyev Defender 17
 F. Nadirov Defender 17
 O. Takir Defender 17
 I. Ingilabli Midfielder 15
 T. Zeynalov Midfielder 17
 F. Mahmudov Midfielder 16
 M. Abbasli Midfielder 16
 M. Dogan Midfielder 17
 T. Valizada Midfielder 16
 S. Seyidov Midfielder 16
 V. Mustafayev Midfielder 17
 K. Sadikhov Attacker 17
 M. Mahmudov Attacker 17
 K. Guliyev Attacker 17
Manager
 V. Mammadov