thumbnail Hello,

Irtysh

Players Nationality Position Age
 D. Tolebaev Goalkeeper 28
 D. Loria Goalkeeper 33
 N. Kalmykov Goalkeeper 25
 V. Chernyshov Defender 34
 V. Sedelnikov Defender 23
 Z. Korobov Defender 27
 P. Aliyev Defender 31
 S. Ignatiev Defender 28
 G. Sartakov Defender 20
 A. Samsonov Defender 26
 S. Bulgaru Defender 29
 I. Graf Defender 27
 S. Smakov Defender 36
 A. Kislitsyn Defender 29
 Y. Nurgaliyev Midfielder 21
 V. Vomenko Midfielder 20
 A. Ayaganov Midfielder 23
 A. Ersalimov Midfielder 26
 I. Nazarov Midfielder 20
 K. Geteriev Midfielder 29
 A. Gatagov Midfielder 24
 A. Totay Midfielder 23
 R. Esimov Attacker 25
 K. Dudchenko Attacker 28
 A. Bancé Attacker 30
 I. Azuka Attacker 25
 A. Suley Attacker 20
 K. Begalyn Attacker 22