thumbnail Hello,

Teteks

Players Nationality Position Age
 V. Manchevski Goalkeeper 33
 D. Siljanovski Goalkeeper 21
 M. Blazhevski Defender 23
 T. Stojkovski Defender 26
 K. Zhepcheski Defender 19
 Emir Adem Defender 29
 G. Bogdanović Defender 25
 N. Mishovski Defender 30
 K. Toshevski Defender 21
 I. Kralevski Defender 37
 Z. Boshkovski Defender 29
 T. Gjorgjevski Defender 29
 A. Ljuma Midfielder 0
 M. Ajvazi Midfielder 0
 Z. Krstevski Midfielder 0
 A. Gjorgjievski Midfielder 0
 A. Saveski Midfielder 21
 B. Blazhevski Midfielder 24
 Ermadin Adem Midfielder 25
 B. Bozhinovski Midfielder 34
 D. Nachevski Midfielder 36
 A. Krstevski Midfielder 27
 A. Uroshevikj Midfielder 25
 N. Petkovski Midfielder 29
 M. Ristovski Attacker 26
 F. Alija Attacker 0
 G. Iseni Attacker 32
 Jayme Attacker 0
 D. Cvetanoski Attacker 25
 Nandinho Attacker 24
 S. Hristov Attacker 23
Manager
 Z. Boshkovski