thumbnail Hello,

Nasaf

Players Nationality Position Age Games
 1 A. Turobov Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 30 U. Yusupov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 25 E. Suyunov Goalkeeper 24 6 0 0 0 0 0
 S. Ochilov Defender 19 0 0 0 0 0 0
 23 S. Azamov Defender 25 5 0 0 0 0 0
 33 O. Khamrobekov Defender 19 5 0 0 0 0 0
 15 R. Roj Defender 28 6 0 0 2 0 0
 28 S. Mukhammadiyev Defender 26 4 0 0 0 0 0
 A. Yusupov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 4 M. Karimov Defender 30 6 0 0 1 0 0
 38 D. Narzullaev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 32 Hamza Karimov Midfielder 34 6 1 0 1 0 0
 6 A. Ganiev Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 34 F. Sayfiyev Midfielder 24 5 0 0 2 0 0
 14 S. Mukhiddinov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 29 K. Kholikov Midfielder 16 0 0 0 0 0 0
 17 A. Geworkyan Midfielder 30 6 3 1 0 0 0
 7 A. Bakhritdinov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 18 B. Abdurakhimov Midfielder 26 4 0 0 0 0 1
 20 E. Badullayev Midfielder 31 6 0 0 0 0 0
 S. Kuziyev Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 22 S. Gadoev Midfielder 23 4 0 0 0 0 0
 99 A. Kablash Midfielder 26 4 0 0 0 0 0
 D. Khushbakov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 I. Rashidkhanov Attacker 17 0 0 0 0 0 0
 41 A. Allaniyazov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 9 I. Shomurodov Attacker 31 6 1 0 1 0 0
 10 K. Turayev Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 B. Abdukhalikov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 A. Olimov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Berdyev