thumbnail Hello,

Nasaf

Players Nationality Position Age
 E. Suyunov Goalkeeper 23
 M. Naumov Goalkeeper 30
 U. Yusupov Goalkeeper 24
 T. Abdurazzokov Defender 23
 M. Jurabaev Defender 20
 A. Yusupov Defender 26
 O. Khamrobekov Defender 18
 B. Karaev Defender 34
 S. Mukhammadiyev Defender 25
 M. Karimov Defender 29
 S. Azamov Defender 25
 A. Geworkyan Midfielder 30
 S. Gadoev Midfielder 23
 F. Sayfiyev Midfielder 24
 N. Normuradov Midfielder 19
 O. Mamatov Midfielder 26
 Hamza Karimov Midfielder 34
 I. Yunusov Midfielder 32
 E. Badullayev Midfielder 30
 L. Ubaydullaev Midfielder 26
 A. Ganiev Midfielder 16
 D. Narzullaev Midfielder 19
 A. Bakhritdinov Midfielder 22
 U. Dadaboyev Midfielder 22
 A. Allaniyazov Attacker 25
 K. Turayev Attacker 25
 I. Shomurodov Attacker 30
 I. Taran Attacker 31
Manager
 R. Berdyev