thumbnail Hello,

Lokomotiv

Players Nationality Position Age Games
 S. Karimov Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 M. Ikramov Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 A. Karimov Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 I. Nesterov Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 Boburbek Yuldashev Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Z. Z. Khasanov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 I. Tuhtahujaev Defender 26 0 0 0 0 0 0
 N. Janičić Defender 29 0 0 0 0 0 0
 S. Prokhorov Defender 19 0 0 0 0 0 0
 O. Zoteev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 D. Rakhmatullaev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 K. Abramov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 I. Rakhimov Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 I. Alibaev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Shaakhmedov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 T. Kapadze Midfielder 34 0 0 0 0 0 0
 S. Mirzayev Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 L. Turayev Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 S. Djeparov Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 M. Bikmaev Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 J. O. Hasanov Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 B. Tillyabbaev Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 T. Abdukholikov Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 S. Mustafayev Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 I. Nagaev Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Abramov