thumbnail Hello,

Lokomotiv

Players Nationality Position Age Games
 S. Kabuldjanov Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 I. Isabaev Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 S. Karimov Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 A. Karimov Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 I. Nesterov Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 S. Mulladjanov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 S. Rakhmanov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 K. Mukhtarov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 Z. Z. Khasanov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 S. Jurayev Defender 28 0 0 0 0 0 0
 I. Tuhtahujaev Defender 25 0 0 0 0 0 0
 K. Abramov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 Boburbek Yuldashev Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Alibaev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 J. O. Hasanov Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 T. Kapadze Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 K. Ruzyev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 L. Turayev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 S. Mirzayev Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 O. Zoteev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Bikmaev Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 S. Shaakhmedov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Rakhmatullaev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 I. Rakhimov Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 A. Geynrikh Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 I. Nagaev Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 A. Shogulyamov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 D. Usmanov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 B. Tillyabbaev Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 S. Mustafayev Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Abramov