thumbnail Hello,

Sumy

Players Nationality Position Age Games
 R. Travkin Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 O. Lytvynenko Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Vazhynsky Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 D. Sydorenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 I. Radchenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 O. Medvedev Defender 20 0 0 0 0 0 0
 A. Zapadnya Defender 24 0 0 0 0 0 0
 V. Bugayev Defender 32 0 0 0 0 0 0
 O. Yaroshenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 O. Kotelyukh Defender 35 0 0 0 0 0 0
 I. Grebenyuk Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 O. Ignatenko Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Makarov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 I. Brikner Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Pidnebennoy Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 D. Bogachev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Kravchenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 D. Shvets Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 O. Ermachenko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 O. Lebedenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 F. Suleyman Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Yaroshenko