thumbnail Hello,

Poltava

Players Nationality Position Age Games
 M. Kuchynsky Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 V. Krynsky Goalkeeper 17 0 0 0 0 0 0
 A. Kulinich Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 A. Butenin Defender 25 0 0 0 0 0 0
 S. Hirskyy Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Zozulya Defender 22 0 0 0 0 0 0
 V. Kravchenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 T. Bondarenko Defender 22 0 0 0 0 0 0
 D. Oliynyk Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Mandzhgaladze Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalenko Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Paramonov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Solomka Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Shevchuk Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 M. Borovets Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 M. Lisovy Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Nasibulin Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Turchanov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Zelenevich Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 M. Kovtalyuk Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 V. Semchuk Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 I. Fomich Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 D. Korkishko Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 I. Bliznyuk