thumbnail Hello,

Olimpik Donetsk

Players Nationality Position Age Games
 0 O. Shevchenko Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 0 I. Litovka Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 0 Y. Kotlyarov Goalkeeper 16 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Makharadze Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 0 A. Mishchenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 0 O. Dityatjev Defender 25 0 0 0 0 0 0
 0 P. Ivanov Defender 30 0 0 0 0 0 0
 0 D. Grishko Defender 28 0 0 0 0 0 0
 0 M. Drachenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 0 V. Lebed Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Doronin Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 0 A. Maksimov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 0 O. Sytnik Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 0 E. Odyntsov Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 0 A. Nedolya Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 0 I. Tyshchenko Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Ogirya Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 0 D. Eremenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 0 K. Doroshenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 0 S. Isa Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 0 Y. Oliynyk Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 0 Mohammed Rhasalla Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 0 I. Semenyna Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Lysenko Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 0 V. Gelzin Attacker 41 0 0 0 0 0 0
 0 G. Kadimyan Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Sanzhar