thumbnail Hello,

Metalurh Zaporizhya

Players Nationality Position Age Games
 M. Babyichuk Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 M. Startsev Goalkeeper 35 0 0 0 0 0 0
 V. Leonidov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 T. Sheremeta Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 D. Ulyanov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Lysytsky Defender 33 0 0 0 0 0 0
 A. Kuznetsov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 R. Pomazan Defender 20 0 0 0 0 0 0
 O. Kaplienko Defender 19 0 0 0 0 0 0
 S. Kulynych Defender 20 0 0 0 0 0 0
 F. Ali Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 D. Ihnatenko Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 Y. Klymenchuk Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 A. Zakharov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 I. Komlev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Hviliia Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 N. Orelesi Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 I. Zhurakhovskyi Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 D. Yusov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Platon Attacker 33 0 0 0 0 0 0
 R. Popov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 M. Tatarkov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalevskyy Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Chantsev