thumbnail Hello,

Metalurh Zaporizhya

Players Nationality Position Age Games
 V. Yurchuk Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 M. Babyichuk Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 L. Hrdlicka Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 E. Borovyk Goalkeeper 29 0 0 0 0 0 0
 V. Leonidov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 M. Startsev Goalkeeper 34 0 0 0 0 0 0
 P. Pashaev Defender 26 0 0 0 0 0 0
 D. Ulyanov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 A. Sakhnevich Defender 25 0 0 0 0 0 0
 A. Nesterov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 S. Balić Defender 24 0 0 0 0 0 0
 S. Kulynych Defender 19 0 0 0 0 0 0
 V. Lysytsky Defender 32 0 0 0 0 0 0
 O. Kaplienko Defender 18 0 0 0 0 0 0
 A. Kurilov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 I. Korotetskiy Defender 27 0 0 0 0 0 0
 I. Matyazh Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 D. Lyopa Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 I. Zhurakhovskyi Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 D. Yusov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 Serginho Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Hviliia Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Godin Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 V. Gavrysh Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 S. Rudyka Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Shturko Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 V. Priyomov Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 N. Orelesi Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Jokić Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 M. Tatarkov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 A. Shevchuk Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 R. Platon Attacker 32 0 0 0 0 0 0
 T. Lazarovich Attacker 32 0 0 0 0 0 0
 Leo Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalevskyy Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 M. Vetrov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Tomakh