thumbnail Hello,

Kremin'

Players Nationality Position Age Games
 V. Onopko Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 A. Oliynyk Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 A. Lenchinkov Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 D. Entin Defender 22 0 0 0 0 0 0
 B. Bychkov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 E. Kravchuk Defender 22 0 0 0 0 0 0
 V. Bobrov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 O. Moskalyk Defender 26 0 0 0 0 0 0
 E. Streltsov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Piskun Defender 32 0 0 0 0 0 0
 R. Pasichnichenko Defender 36 0 0 0 0 0 0
 D. Voloshin Defender 31 0 0 0 0 0 0
 D. Tertyshny Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 S. Stepanchuk Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Danilenko Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 A. Kozlov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 E. Apryshko Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 O. Gorvat Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 E. Kovalenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 M. Bogdanov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Lisovy Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 L. Koshadze Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 V. Bezlepkin Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 E. Ivanov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 I. Tymchenko Attacker 31 0 0 0 0 0 0
 O. Bazhan Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 B. Skotsky Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Yashchenko