thumbnail Hello,

Hirnyk

Players Nationality Position Age Games
 R. Gurin Goalkeeper 34 0 0 0 0 0 0
 G. Ganev Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 S. Vasyliev Defender 26 0 0 0 0 0 0
 I. Yarovoy Defender 19 0 0 0 0 0 0
 V. Baenko Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Lutsenko Defender 22 0 0 0 0 0 0
 A. Terekhov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 I. Soldat Defender 24 0 0 0 0 0 0
 O. Brynko Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Ryabov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 S. Gvozdevych Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 A. Grygoryk Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 V. Pavlov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 O. Snyzhko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 S. Nudnyi Midfielder 35 0 0 0 0 0 0
 I. Buka Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 B. Borovskyi Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 E. Santrapinskikh Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 Y. Yampol Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 A. Sitalo Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 R. Dorosh Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Chechelenko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 R. Datsyuk Attacker 27 0 0 0 0 0 0
Manager
 G. Prykhodko