thumbnail Hello,

Enerhiya Nova Kakhovka

Players Nationality Position Age Games
 D. Kozachenko Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 D. Zelinsky Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 D. Prytykovsky Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Yuzefovych Defender 21 0 0 0 0 0 0
 D. Belov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 A. Taran Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 V. Kolosov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 Y. Ivanyuk Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 O. Shevchenko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Dedyaev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 O. Fedenkov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 D. Volkov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Tsibulskiy Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 M. Logvynenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 V. Antipov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 P. Lukjanets Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 D. Matviychenko Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Masyutkin Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 S. Gaydaenko Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 I. Nosov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Smagin