thumbnail Hello,

Dynamo Kyiv II

Players Nationality Position Age Games
 A. Pavlov Goalkeeper 17 0 0 0 0 0 0
 D. Fastov Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 M. Nesterenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 M. Mazur Defender 18 0 0 0 0 0 0
 O. Golovko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 P. Polehenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 A. Gusin Defender 20 0 0 0 0 0 0
 I. Nagorny Defender 21 0 0 0 0 0 0
 Z. Ochihava Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Dmytrenko Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Skidan Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Mochuliak Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 D. Zhykol Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Troyanovskiy Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Zubkov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 O. Sharylo Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 M. Udod Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 V. Alekseev Attacker 18 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Yevtushenko