thumbnail Hello,

Bukovyna

Players Nationality Position Age Games
 V. Melnichenko Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 I. Filipenko Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 I. Nosarev Defender 25 0 0 0 0 0 0
 M. Zhovtyuk Defender 24 0 0 0 0 0 0
 D. Lutsyuk Defender 25 0 0 0 0 0 0
 T. Rustamov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 O. Kerchu Defender 32 0 0 0 0 0 0
 R. Ryabiy Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 A. Batrak Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 A. Shyshygin Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 I. Boychuk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 E. Demchenko Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 T. Syvka Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Zinchenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Osadchy Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 O. Temeriwskyj Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 V. Nayko Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 Y. Perin Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 V. Palagnyuk Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 A. Korolyanchuk Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 A. Kokhman Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Mglynets