thumbnail Hello,

Avanhard

Players Nationality Position Age
 G. Gorovoy Goalkeeper 23
 A. Denchuk Goalkeeper 24
 D. Ulyanov Defender 23
 M. Vorobey Defender 25
 O. Brynko Defender 27
 R. Miroshnyk Defender 23
 V. Ermakov Defender 24
 D. Shvets Midfielder 27
 V. Timofienko Midfielder 24
 R. Stefurak Midfielder 20
 Y. Kovalenko Midfielder 24
 A. Evdokymov Midfielder 21
 M. Polyulyakh Midfielder 23
 V. Sobko Midfielder 29
 O. Stetsenko Midfielder 26
 V. Dovbysh Midfielder 31
 I. Malysh Midfielder 33
 I. Gordya Attacker 28
 Y. Brydun Attacker 21
 V. Gryshyn Attacker 22
 S. Kozachenko Attacker 26
 M. Agapov Attacker 23
Manager
 O. Kosevych