thumbnail Hello,

SKA-Energiya

Players Nationality Position Age
 A. Agapov Goalkeeper 32
 A. Kozorez Goalkeeper 31
 V. Kryuchkov Defender 25
 P. Mochalin Defender 26
 V. Crîcimari Defender 26
 P. Ryaboshapka Defender 31
 S. Shumeyko Defender 21
 D. Chalov Defender 20
 N. Radchenko Defender 19
 A. Gerasimov Defender 21
 K. Aladashvili Defender 31
 I. Ediev Defender 26
 I. Udaliy Defender 30
 M. Popov Defender 29
 M. Trusevich Midfielder 29
 G. Gogua Midfielder 31
 V. Pletin Midfielder 22
 Z. Kambolov Midfielder 22
 A. Kupchin Midfielder 24
 G. Rukhaia Midfielder 27
 N. Zamaliev Midfielder 25
 V. Nikiforov Attacker 25
 L. Imedashvili Attacker 18
 O. Kozhanov Attacker 27
 I. Mashukov Attacker 19
 Nathan Junior Attacker 25
 A. Gaydash Attacker 26
 V. Karmazinenko Attacker 31
Manager
 V. Ivanauskas