thumbnail Hello,

SKA-Energiya

Players Nationality Position Age Games
 0 A. Agapov Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 0 A. Kozorez Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 0 V. Kryuchkov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 0 P. Mochalin Defender 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Crîcimari Defender 26 0 0 0 0 0 0
 0 P. Ryaboshapka Defender 30 0 0 0 0 0 0
 0 S. Shumeyko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 0 D. Chalov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 0 N. Radchenko Defender 18 0 0 0 0 0 0
 0 A. Gerasimov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 0 K. Aladashvili Defender 31 0 0 0 0 0 0
 0 I. Ediev Defender 26 0 0 0 0 0 0
 0 I. Udaliy Defender 29 0 0 0 0 0 0
 0 M. Popov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 0 M. Trusevich Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 0 G. Gogua Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 0 V. Pletin Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Kambolov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 0 A. Kupchin Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 0 G. Rukhaia Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 0 N. Zamaliev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Nikiforov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 0 L. Imedashvili Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 0 O. Kozhanov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 0 I. Mashukov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 0 Nathan Junior Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 0 A. Gaydash Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Karmazinenko Attacker 31 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Ivanauskas