thumbnail Hello,

Sozopol

Players Nationality Position Age Games
 D. Zhelev Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
 S. Notev Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 M. Temenliev Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 P. Patsov Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
 L. Iliev Defender 22 0 0 0 0 0 0
 M. Sechkov Defender 30 0 0 0 0 0 0
 S. Mantarov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 D. Andreev Defender 19 0 0 0 0 0 0
 A. Delchev Defender 27 0 0 0 0 0 0
 I. Yanchev Defender 29 0 0 0 0 0 0
 H. Kaymakanski Defender 0 0 0 0 0 0 0
 R. Yankov Defender 0 0 0 0 0 0 0
 K. Peshov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 Z. Komelov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 M. Mehmedali Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 M. Mustafa Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 Y. Idrizov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 M. Radev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 K. Tafradzhiyski Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Georgiev Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 M. Dimov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 D. Hadzhiev Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 Stanimir Baev Attacker 28 0 0 0 0 0 0
 D. Hristov Attacker 34 0 0 0 0 0 0
 G. Petrov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 S. Mitev Attacker 31 0 0 0 0 0 0
 B. Borisov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Dimov