thumbnail Hello,

Pirin Gotse Delchev

Players Nationality Position Age
 K. Yanev Goalkeeper 26
 N. Shokolarev Goalkeeper 0
 A. Yusev Goalkeeper 26
 A. Abdikov Goalkeeper 31
 Eli Marques Defender 33
 B. Boyanchev Defender 20
 I. Spahiev Defender 34
 I. Makriev Defender 0
 D. Mavrodiev Defender 0
 M. Ibraim Defender 27
 Z. Katunchev Defender 27
 G. Samokishev Defender 28
 D. Krushovski Defender 35
 I. Mehremski Midfielder 0
 I. Alim Midfielder 0
 M. Gerakov Midfielder 21
 H. Kirev Midfielder 21
 R. Lapantov Midfielder 30
 M. Lovkov Midfielder 20
 Z. Grozdanov Midfielder 20
 P. Bakiev Midfielder 20
 R. Mollov Midfielder 29
 B. Paskov Attacker 24
 G. Zlatkov Attacker 0
Manager
 Y. Bozdanski