thumbnail Hello,

Bansko

Players Nationality Position Age
 A. Stoyanov Goalkeeper 28
 V. Ganev Goalkeeper 27
 P. Kolev Goalkeeper 26
 K. Uzunov Defender 25
 Y. Lechov Defender 0
 K. Slaev Defender 25
 G. Fikiyn Defender 0
 S. Dimitrov Defender 0
 G. Kremenliev Defender 0
 D. Topuzov Defender 0
 I. Topuzov Defender 31
 S. Shopov Defender 0
 G. Angelov Midfielder 24
 B. Hristov Midfielder 21
 L. Vitanov Midfielder 33
 H. Dumanov Midfielder 0
 Y. Ivanov Midfielder 22
 R. Kalistrin Midfielder 0
 M. Stankev Midfielder 25
 R. Ivanov Midfielder 27
 V. Bengyuzov Midfielder 24
 V. Shishkov Attacker 28
 K. Stoyanov Attacker 28
 G. Zakov Attacker 30
 B. Hazurov Attacker 29
Manager
 A. Tomash