thumbnail Hello,

Gomel

Players Nationality Position Age Games
 O. Kovalyov Goalkeeper 29 0 0 0 0 0 0
 A. Sinitsa Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 S. Izhakouski Defender 22 0 0 0 0 0 0
 S. Sazanovich Defender 24 0 0 0 0 0 0
 E. Troyakov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 O. Chmyrikov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 Y. Esman Defender 19 0 0 0 0 0 0
 D. Ignatenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 S. Dichenkov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 P. Chernyshov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Tereschchenko Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Borodin Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 S. Nakhimov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Novik Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 I. Rozhkov Midfielder 35 0 0 0 0 0 0
 P. Sitko Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 D. Yakhno Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 R. Yudenkov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 A. Teslyuk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 E. Milevski Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Yanchenko Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Barsukov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 A. Antanyk Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 K. Vaytsekhovich Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 D. Gomza Attacker 29 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Zhuravel